• Rambla de la Girada, 97 baixos, Vilafranca del Penedès, Barcelona
 • 93 819 80 74
 • cop@copenedes.com
  • 14 FEB 17
  • 0
  Opcions actuals en cirurgia ocular refractiva segons l’edat

  Opcions actuals en cirurgia ocular refractiva segons l’edat

  La cirurgia refractiva és la subespecialitat de l’oftalmologia dedicada a desenvolupar les diverses tècniques quirúrgiques que permeten eliminar o superar els defectes de la refracció ocular, és a dir, la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme i la vista cansada o presbícia.

  Si considerem que, segons dades del Llibre blanc de la visió a Espanya publicat per la patronal FEDAO (Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico), un 53,4% de la població espanyola utilitza algun sistema de correcció visual, és a dir, uns 25 milions de persones, és fàcil entendre la importància d’aquesta subespecialitat en la pràctica diària d’una consulta d’oftalmologia.

  A nivell pràctic, dividirem les opcions actuals en cirurgia ocular refractiva segons l’edat en dos grups principals de pacients:

  Grup A.- Representa als pacients més joves amb miopia, hipermetropia i astigmatisme, per sota dels 45 anys d’edat aproximadament.

  Els integrants d’aquest grup a la recerca d’una solució quirúrgica, hauran de complir dos requisits per poder fer-se els estudis preoperatoris; ser majors de 18 anys i que la seva graduació sigui estable almenys durant l’últim any.

  Solucions quirúrgiques oculars per a menors de 45 anys:

  Miopia:
  Per sota de 7 diòptries: cirurgia de modelatge corneal amb làser excímer, LASIK.
  Més de 7 diòptries: implant de lent intraocular. Aquesta lent pot col·locar-se fixada a l’iris, per davant del mateix, o bé per darrera del mateix i davant del cristal·lí (lents precristalinianes).

  Hipermetropia:
  Per sota de 5 diòptries: cirurgia de modelatge corneal amb làser excímer, LASIK.
  Més de 5 diòptries: implant de lent intraocular.

  Astigmatisme:
  Per sota de 5 diòptries: cirurgia de modelatge corneal amb làser excímer, LASIK.
  Més de 5 diòptries: Tècniques combinades de làser i implant de lents intraoculares especials per a la correcció de l’astigmatisme (Lents tòriques).

  Miopia més astigmatisme:
  Si tots dos defectes sumen fins a 7 diòptries: cirurgia de modelatge corneal amb làser excímer, LASIK.
  Si tots dos defectes sumen més de 7 diòptries: implant de lent intraocular tòrica. En alguns casos es poden complementar les tècniques de cirurgia làser amb un implant de lent intraocular.

  Hipermetropia més astigmatisme:
  Fins a 5 diòptries de tots dos : cirurgia de modelatge corneal amb làser excímer, LASIK
  Més de 5 diòptries de tots dos: implant de lent intraocular tòrica. Igual que amb la miopia, en ocasions es pot completar el tractament amb la tècnica del làser (Bioptics).

  Podem concloure que hi ha una solució efectiva i eficient per a cada pacient i tipologia, sent el postoperatori ràpid i indolor.

  Grup B.- Composat per pacients a partir dels 45 anys, tinguin o no els defectes de refracció esmentats per al grup més jove, però que ja presenten una manifesta vista cansada o presbícia.

  Solucions quirúrgiques oculars per a majors de 45 anys:

  A partir dels 40-45 anys, el cristal·lí humà va perdent la seva capacitat d’enfocar els objectes propers (35 a 50 cmts), donant lloc a l’aparició de la presbícia o vista cansada.

  Per a la seva solució, s’han desenvolupat diverses tècniques de cirurgia corneal , si bé el seu èxit ha estat molt relatiu, donat el poc defecte que permetien corregir, així com la temporalitat del seu efecte.
  El veritable avenç en la correcció definitiva de la presbícia està protagonitzat per les lents intraoculars multifocals. L’estratègia és simple i directa, substituir la lent ocular envellida i disfuncional que és el cristal·lí humà, per una lent intraocular personalitzada a la mesura exacta i multifocal, és a dir, amb capacitat per enfocar nítidament des de lluny, mitja i curta distància. Aquestes lents, al no envellir, garanteixen l’estabilitat a llarg termini, i eviten l’aparició de futures cataractes.

  Donada la complerta gama de potències i combinacions possibles de les lents intraoculars actuals, pràcticament es poden corregir tots els defectes de refracció associats. D’aquesta manera, els pacients d’aquest grup que a més de vista cansada presentin miopia, hipermetropia o astigmatisme podran eliminar de forma definitiva les seves ulleres o disminuir moltíssim la seva dependència.

  D’igual manera, a molts pacients d’aquest grup se’ls eliminaran les cataractes quan apareguin i podran beneficiar-se de la implantació de lents intraoculars multifocals.

  Dr. Ramón Arcalís

  Deixa una resposta →

Photostream