Revisions oftalmològiques complertes

Revisions oftalmològiques. Et fem una revisió complerta i acurada de les principals estructures i funcions dels teus ulls. Fonamental per donar-te el diagnòstic exacte i, evidentment, la seva solució òptima. Sense necessitat de mou-re’t de Vilafranca!

Per descomptat les revisions oftalmològiques que farem vindran determinada per la teva necessitat i per la teva edat.  No és el mateix fer una examen profund d’estructures i components oculars i les seves funcionalitats en nens que en adults. Tampoc ho són les patologies i malalties en diferents edats ja que algunes són pròpies d’una edat i unes altres d’una altra. D’aquí la importància de tenir establert per endavant un bon protocol d’oftalmologia per edats.

Per tal d’elaborar el teu historial clínic i de donar-li la millor assistència possible,
has de tenir en compte una sèrie de fets.

Les nostres revisions inclouen:

Optometría

Exploracions diagnòstiques

Consulta oftalmològica