El pati i la prevenció de la miopia

Passar més hores de pati, la millor prevenció per a l’aparició de la miopia.

La miopia ocorre quan el globus ocular creix en sentit longitudinal per sobre dels valors estàndards de la població. Com a conseqüència, les imatges s’enfoquen per davant de la retina, ocasionant la característica visió borrosa des de lluny.
La prevalença de la miopia està en constant augment a tot el món, particularment als països desenvolupats. Aquest increment assoleig valors extraordinaris als països desenvolupats del Sud-est asiàtic, en els quals la prevalença és en l’actualitat una autèntica plaga. Entre el 80 i el 90% de la població infantil de 12 anys és miop. Segons estudis prospectius realitzats per Brien Holden del Vision Institute de Sidney, gairebé el 50% de la població mundial serà *miope l’any 2050.

Tot i que la genètica juga un important paper en la miopia, aquest increment abrupte apunta a factors ambientals.
Diversos estudis han demostrat la relació entre el treball visual d’aprop i l’aparició de la miopia en la infància. Això està clarament afavorit per l’ús cada vegada més predominant dels dispositius electrònics per a la lectura, comunicació i oci (ordinadors, tauletes, mòbils…).

No obstant això, recerques dutes a terme pel Dr. Jeffrey J. Walline, de la universitat d’Ohio, semblen demostrar que els nens que passen més temps a l’aire lliure tenen menys risc a desenvolupar miopia. Pel que sembla, la major exposició a la llum estimula l’alliberament de dopamina en els neurorreceptors de la retina, la qual cosa inhibeix el creixement axial de l’ull, i per tant l’aparició de miopia. Aquesta efecte “anti-miopia” només actua quan aquesta encara no ha aparegut, sent ineficaç davant la miopia ja establerta.
La conclusió de l’estudi és que el principal factor de risc en l’aparició de la miopia no és tant el temps dedicat a la lectura, com el temps que les tasques domèstiques resten al gaudiment de les activitats a l’exterior i la conseqüent exposició a la llum solar.

La millor prevenció de la miopia és passar més temps a l’aire lliure. Així ho ha demostrat un estudi dut a terme pel Dr. Pei-Chang Wu, cap del servei d’oftalmologia del Kaoshiung Chang Gung Memorial Hospital de Taiwan. Va observar que després d’augmentar en l’horari escolar, les activitats en l’exterior, la visió dels nens va millorar, ben evitant l’aparició de miopia, ben retardant la seva aparició i, per tant, la seva evolució a formes greus de la mateixa.

Demana

HoRA

Des d’aquí pots demanar hora.
Contactarem ben aviat per confirmar-la